Urbanització de la plaça del Repartidor

L’Hospitalet del Llobregat


Obra pública

Promotor: Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat

Estat: projecte

Any projecte: 2010